Phoenix Big Band

Muziek

Phoenix Big Band bestaat uit enthousiaste jonge, middel­bare en oudere band­leden onder de bezielende leiding van dirigent (tevens saxo­foon­docent) Mark Lenselink. Het reper­toire omvat een aantal zang­num­mers die Angela van der Sluis voor haar reke­ning neemt.