over CC Dante

Sinds juli 1999 kent Ede de stichting cultureel café Dante. Sinds de oprichting heeft Dante aan veel mensen uit de gemeente Ede een podium geboden voor culturele uitingen in de breedste zin van het woord. Van podiumkunsten tot schrijvers, van straatartiesten tot schilders, dichters enzovoort.

Publiek - Atrium

 

De stichting heeft tot doel: het organiseren van een cultureel café, het aanbieden van een podium in Ede waar enerzijds alle vormen van kunst- en cultuuruitingen in of uit de directe omgeving van Ede de gelegenheid wordt geboden om zich publiekelijk te presenteren. Anderzijds laat de stichting de bevolking van Ede kennis maken met deze uitingen van kunst en cultuur. Dit alles in een ontspannen sfeer en de omgeving van het café.

Stichting cultureel café Dante tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het presenteren van werk van kunstenaars, waarbij tijdens de presentatie de gelegenheid bestaat een interview met de kunstenaar af te nemen;
  • Het voorlezen uit eigen werk door schrijvers en dichters, tevens is er ruimte voor de achtergrond en inhoud van het werk van de schrijver/dichter;
  • Het geven van vocale, vocaal/instrumentale en instrumentale optredens van bijvoorbeeld leerlingen van de muziekschool, popbandjes, singer-songwriters, minderheidsgroepen enzovoorts waarbij aandacht wordt besteed aan repertoire, inhoud, ontstaan, deelnemers en dergelijke;
  • Het hebben van een vaste huisband voor omlijsting en begeleiding en een vaste columnist voor de “maatschappij” kritische noot.

Cultureel Café Dante is vooral een ontmoetingsplek voor Edese kunst- en cultuurbeoefenaars (rijp en groen) en de Edese bevolking die daar van kennis wil nemen. Dante laat zien dat er veel kunst en cultuur is in Ede en wil dat haar bezoekers stimuleren dit te beleven, ook buiten Dante. Feitelijk promoot Dante kunst en cultuur.

Elke 4e donderdag van de maand is er Cultureel Café Dante in het café van Cultura in Ede, jaarlijks is er in juli “Dante in de kuil” een culturele zondagmiddag in het openluchttheater te Ede. Al deze activiteiten worden georganiseerd zonder dat de bezoekers hiervoor iets betalen. Dante wil zowel voor de bezoekers als voor de beoefenaars van Kunst en cultuur laagdrempelig zijn.


Partners die dit mogelijk maken:

 

Cultura Ede (faciliteiten)
Gemeente Ede (subsidie)251641_fullimage_ede2_195x110
Stichting Openluchttheater Ede (faciliteiten)