Meet the Ancestors

Project

Meet the Ancestors is een project van Stichting Cultura samen met Stichting Sabiel. Het geeft jongeren van allochtone afkomst de mogelijkheid om door middel van kunst kennis te maken en expressie te geven aan hun eigen culturele.